Ijtimoiy iqtisodiy ko’rsatgichlar

Tumanda joriy yilining o’tgan 2015 yil 12 oy davomida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 73 mlrd 222,9 mln. so’m (108,3%), xalq iste’moli mollari ishlab chiqarish 20 mlrd 92,6 so’m (131%), chakana savdo aylanmasi 97 mlrd 354,4 mln.so’m (103,8%), pullik xizmat 54 mlrd 859,1 mln. so’m (110,7%),  xizmatlar jami 147 mlrd 69,2 mln. so’m (124?1%), qurilish ishlari 43 mlrd 184,5 mln. so’m (100?4%), jami qishloq xo’jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish xajmi 169 mlrd 610,8 mln. so’m (106%)ni tashkil etgan.