Аҳолини рўйхатга олиш ишларига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича 20 дан ортиқ давлат органлари жалб этилган бўлиб, ишчи комиссия таркиби тасдиқланган.

Ушбу аҳолини рўйхатга олиш тадбирида Давлат статистика қўмитаси аҳолини рўйхатга олиш соҳасидаги махсус ваколатли давлат органи сифатида қуйидагиларни амалга оширади:

- аҳолини рўйхатга олиш бўйича методика ва қўлланма материаллар тайёрлайди ҳамда белгиланган тартибда тасдикдайди;

аҳолини рўйхатга олиш хужжатлари шаклларини, рўйхатга олувчи ҳодимлар гувоҳномаси шаклини ишлаб чиқади;

аҳолини рўйхатга олиш варағидаги маълумотларни киритиш, қайта ишлаш ва якуний маълумотларни ўз вақтида олиш бўйича автоматлаштирилган ахборот тизими ишлаб чиқилишини ташкил қилади;

аҳолини рўйхатга олиш хужжатларини чоп этиш, моддий-техник таъминот воситаларини тайёрлаш (сотиб олиш) ва уларни ўз вақтида ҳудудларга етказиб бериш ишларини ташкил этади;

аҳолини рўйхатга олувчи ходимларни танлаб олиш ва ўкитиш тартибини белгилайди, ҳудудий статистика бошкармалари  ҳодимларини ўкитишни ташкил этади;

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиққўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги билан биргаликда аҳолини рўйхатга олишда фойдаланиладиган картографик материалларни тайёрлаш бўйича техник шартларни ишлаб чиқади;

аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш ҳамда маълумотларни киритиш ва қайта ишлаш учун вақтинчалик биноларни ажратиш бўйича қўлланмани ишлаб чиқади ва тасдиқлайди;

аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари тайёрланишини ва ҳудудларга етказилишини таъминлайди;

Ўзбекистан Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистан Миллий телерадиокомпанияси билан биргаликда 2023 йилда аҳолини руйхатга олишни ўтказиш ҳақида аҳолини хабардор қилиш ишларини (шу жумладан, SMS-хабарнома, аудио ва видео реклама материаллари, нашрлар ва бошқалар) мувофиқлаштиради;

аҳолини рўйхатга олиш жараёнлари ҳудудий комиссиялар билан биргаликда сифатли ўтказилишини ташкил этишга кўмаклашади;

шахсга доирмаълумотларгаишловбериштартибинибелгилайдивауларгаишловберишниамалгаоширади.